1945 – Oprichting Toneelvereniging Ransdorp

Oprichting 1 november 1945
Kort na de bevrijding in 1945 nam Piet Schouten het initiatief tot oprichting van een toneelvereniging. Samen met Aart van Vuure, Free Honingh en Max Gerritsen werd op 1 november van dat jaar de Toneelvereniging Ransdorp opgericht. Martin van Veelen werd de eerste Regisseur en Ad de Jong werd souffleur. Het eerste stuk “in t’ Gouden Haantje”  werd in April 1946 opgevoerd in het voormalige Raadhuis te Ransdorp wat vele jaren het onderkomen van de vereniging zou blijven.

Bestuur:
Voorzitter: Aart van Vuure
Penningmeester: Klaas van Vuure
Secretetaris: Free Honingh

In de begin jaren werd voor aanvang van de voorstelling een conference gegeven door Tjeert de Boer en in de pauze werd er muziek gemaakt door Barend Porsius.


Oproep voor rekwisieten zie dd. 1940 ??